Indlevering af værker til 3. censur

Kunstværker indkaldt til 3. censur indleveres i Æglageret, Lindevej 6, 4300 Holbæk:
Uge 1, 2022 i Æglagerets åbningstid.

Alle værker skal være forsynet med tydelig label med journalnummer og værknummer (f. eks. VK22_001_1), værktitel og pris. Disse oplysninger SKAL stemme overens med oplysningerne på din indsendte værkbeskrivelse.

Du får mail med besked om udfaldet af 3. censurering i uge 2 2022 (præcis dato kommer)
Ikke antagne værker afhentes i Æglagerets åbningstid i uge 2 2022 (præcis dato kommer)

Alle værker skal være klar til ophængning/opstilling, (malerier evt. i blindramme). Vægværker, der ikke har funktionelle ophæng vil blive afvist. Våde værker vil blive afvist. Fritstående arbejder (skulptur, keramik, smykker etc.) kan indleveres med podium / montrer. Æglageret råder over et antal podier / udstillingsmontrer.

Værkstørrelser: Ingen værker må måle over 125 cm på nogen led eller veje over 50 kg.

Holbæk Kunstforening tager en salgsafgift på 35 % af katalogprisen på værker solgt under udstillingen.