Betingelser VK22

Betingelser VK Udstillingen

VK Udstillingen er en åben, censureret udstilling – d.v.s. alle er velkomne til at tilmelde sig.

Anmeldte værker skal være til salg på udstillingen og være udført inden for de seneste to år – og må ikke tidligere have været udstillet i Æglageret.

Har en kunstner fået antaget værker på VK udstillingen i 3 på hinanden følgende år, kan kunstneren ikke tilmelde sig VK i en 3-årig periode herefter. Dette for at sikre fornyelse og variation for såvel kunstneren selv som for VK udstillingens publikum.